Licznik odwiedzin:
Liczba dzisiejszych odwiedzin: 77
Liczba odwiedzin od dnia 07.02.2014: 179 752
Teraz on-line: 1

Komunikaty

Dni wolne w roku szkolnym 2018/2019

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego w Świebodzinie informuje, że działając zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1603), po konsultacjach z Radą Rodziców oraz Radą Pedagogiczną szkoły i Samorządem Uczniowskim, podjął decyzję w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od nauki w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z decyzją dniami wolnym od nauki w bieżącym roku szkolnym są:

 

2 listopada 2018r. piątek

2 maja 2019 r. czwartek

Jednocześnie informuję, że w tych terminach szkoła zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze.Warunkiem jest złożenie w terminie co najmniej 3 dni robocze wcześniej wniosku rodzica dotyczącego takiej potrzeby.

 

Druk do pobrania w sekretariacie szkoły.